Základy nízkoprahových služeb a streetworku v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s reálnou praxí podepřenou teorií ohledně nízkoprahových služeb a nízkoprahových klubů a jejich terénní formou práce. Jádro kurzu tvoří informace o specifikách terénní sociální práce s dětmi, mládeží, závislými, mladými dospělými. Teoretický výklad bude pro ilustraci doprovázen vhodně zvolenými video ukázkami, které zachycují skutečnou realitu a praxi. Součástí kurzu bude rozbor případů z různých forem ambulantní a terénní formy práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy. Kurz bude praktickou ukázkou streetworku - terénní sociální práce, tj. od mapování, depistáže, přes prvokontakty, kontaktování či kontraktování až po individuální práci s klientem či skupinou, dotkneme se různých forem streetworku od přímého kontaktování až po novodobý trend - online formu. Kurz je šitý na míru a snaží se reagovat především na potřeby účastníků, dotýká se důležitých témat v oblasti nízkoprahových služeb.

Jednotlivá témata:

  • Úvod, Nízkoprahové sociální služby (NZDM, KC, terénní programy pro různé CS)
  • Terénní sociální práce (výhody a nevýhody)
  • Jak vybudovat kvalitní terénní formu práce
  • Cílová skupina a jak jí oslovovat v terénu či na klubu
  • Trendy ve streetworku
  • Osobnost kontaktního pracovníka/streetworkera
  • Rozbor kazuistik, modelové situace z praxe

Kód kurzu: 99154

Č. akreditace: 2016/0982 - PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Robert Knebl

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!