Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Učastníci se v tomto akreditovaném kurzu seznámí s teorií i praktickým chodem nízkoprahových služeb, zejména nízkoprahových klubů (NZDM) a jejich terénní formou práce. Jádro tohoto dvoudenního kurzu tvoří informace o specifikách nízkoprahových služeb včetně terénní sociální práce s dětmi, mládeží, závislými, mladými dospělými. Teoretický výklad bude pro ilustraci doplněn vhodně zvolenými praktickými či video ukázkami, které zachycují skutečnou realitu a praxi. Součástí kurzu bude rozbor případů z různých forem ambulantní a terénní formy práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy. Kurz bude praktickou ukázkou od kontextu a východisek až po rozbor cílové skupiny, role profesionálního kontaktu v rámci kontaktní práce a streetworku - terénní sociální práce, tj. od mapování, depistáže, přes prvokontakty, kontaktování či kontraktování až po individuální práci s klientem či skupinou, dotkneme se různých forem streetworku od přímého kontaktování až po novodobý trend online formy. Dále se budeme věnovat různým strategiím, postupům a technikám nízkoprahových služeb, včetně exkurze do historie či terminologie a požadavkům na kvalitu. Kurz je šitý na míru a snaží se reagovat především na potřeby účastníků, dotýká se důležitých témat v oblasti nízkoprahových služeb.

Jednotlivá témata:

  • úvod, nízkoprahové sociální služby (NZDM, KC, terénní programy pro různé CS) včetně kontextu, východisek a vše, co souvisí s CS
  • kontaktní práce a specifika a role profesionálního terénního pracovníka, kompetence v sociálním poli včetně sdílení výhod a nevýhod streetworku
  • požadavky na kvalitu - jak vybudovat kvalitní terénní či ambulantní formu práce
  • nízkoprahovost v praxi, potřeby klientů, klubové konstelace, specifická prevence, pomoc x prevence atd...
  • exkurz do historie a terminologie
  • osobnost kontaktního pracovníka/streetworkera
  • rozbor kazuistik, modelové situace z praxe

Kód kurzu: 99172

Č. akreditace: A2018/0678-SP/PC

Rozsah semináře: 16 hodin

Lektor: Mgr. Robert Knebl

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • závěrečný test splněný na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!