Základy individuálního plánování v sociálních službách

Cílová skupina: 

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz je věnovaný problematice individuálního plánování v sociálních službách. Hlavním cílem kurzu je seznámit frekventanty s celkovým procesem individuálního plánování a jeho smyslem v sociální práci. Kurz připravuje klíčové a další pracovníky, kteří jsou zapojeni do individuálního plánování s uživateli sociální služby, na přímou práci s klienty. Obsah a rozsah kurzu je určen především začátečníkům v této oblasti působení, ale jeho zaměření uvítají i zkušenější pracovníci, kteří chtějí zrevidovat své základní postupy individuálního plánování. Kurz frekventanty krátce seznámí s historickým kontextem individuálního plánování v ČR a v zahraničí. Dále zde frekventanti získají informace k zákonným povinnostem, na které každá služba musí v oblasti individuálního plánování reagovat. Frekventantům bude představena komplexní metoda individuálního plánování v pomyslných krocích procesu individuálního plánování. Nejvíce času bude věnován kroku mapování možností spolupráce s uživatelem služby. V závěru se frekventanti dozvědí, jak lze celý proces vhodně zaznamenávat v písemné podobě.

Jednotlivá témata:

  • Úvod do tématu individuálního plánování
  • Proces individuálního plánování a jeho fáze
  • Zákonné povinnosti sociálních služeb
  • Možnosti písemné dokumentace k individuálnímu plánování, praktické ukázky

Kód kurzu: 9908

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc.Libor Třeška, DiS.

Číslo akreditace: A2019/0794-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!