Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz účastníky seznámí s ergoterapií jako nedílnou součástí rehabilitace a zlehka nahlédne do historie. Účastníci se dozví, jaké má ergoterapie místo v sociálních službách a jak může být prospěšná pro klienta i ošetřujícímu personálu, a to v oblasti sebeobsluhy, při jídle, hygieně nebo oblékání. Dozví se, proč je důležitá vertikalizace a lokomoce. Seznámí se s různými kompenzačními pomůckami vhodnými k sebeobsluze nebo lokomoci, jak si při práci s imobilním klientem chránit svá vlastní záda. Dozví se, co jsou kognitivní funkce a jaké jsou možnosti jejich podpory u osob s degenerativním poškozením mozku.

Celý kurz je zaměřen především na praktickou stránku procesu!

Jednotlivá témata

  • ergoterapie - dělení, náplň, rehabilitace
  • ergoterapie zaměřená na soběstačnost klienta ADL - personální, instrumentální a kompenzační pomůcky, které k soběstačnosti pomáhají
  • co když klient zvládne jenom ležet
  • ergoterapie zaměřená na lokomoci a vertikalizaci, kompenzační pomůcky, přesuny, proč je vertikalizace a lokomoce důležitá
  • kognitivní funkce, co to je, základní testy, možnosti tréninku
  • analýza případů z praxe a kazuistik, jak řešit, jak postupovat
  • závěrečná diskuze

Rozsah kurzu: 8 hodin

Kód kurzu: 9963

Lektorka: Bc. Ladislava Chanovická

Č. akreditace: A2019/0224-SP/PC/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!