Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Absolvent získá základní vhled do oblasti ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením

Jednotlivá témata

  • ergoterapie obecně
  • ergoterapie cílená - zaměřená na trénink kognitivních a percepčních funkcí
  • ergoterapie cílená - zaměřená na trénink hrubé a jemné motoriky
  • ergoterapie cílená - zaměřená na soběstačnost
  • základní principy individuálního plánování
  • kompenzační pomůcky a jejich využití
  • charakteristika a způsoby práce s lidmi s různým typem postižení

Doporučujeme se také přihlásit na volně navazující Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II ! 

Rozsah kurzu: 8 hodin

Kód kurzu: 9963

Lektorka: Bc. Ladislava Chanovická

Č. akreditace: 2014/1452-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!