Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz bude zaměřen více prakticky do oblasti využití hlíny jako materiálu pro práci s klienty, dále do oblasti prožitkové ergoterapie, která zahrnuje kreativní techniky jako terapeutický prostředek pro rozvoj tvůrčího potenciálu klientů a na techniky, které rozvijí  motoriku, senzoriku a kognici. Dále se zaměříme na oblast ergonomie a využití ergonomických přístupů v oblasti pomáhajících profesí. Posledním tématem je oblast zahradní terapie, ergonomie v zahradě a využití zahradní terapie u cílových skupin klientů.

Jednotlivá témata

  • ergoterapie a co znamená ergonomie myoskeletární, psychosociální, participační, rehabilitační, v čem je dobrá a jak s ní pracovat, ergodiagnostika v ergoterapii, pracovní zátěž
  • zahradní terapie ve vztahu k hlavním oblastem v ergoterapii,  kde může zahradní terapie působit jako podpora - oblast motoriky, senzoriky, kognice
  • příklady zahradně terapeutických aktivit -příklady aktivit ve vztahu k různým cílovým skupinám
  • činnostní ergoterapie zaměřená na rozvoj tvůrčího potenciálu člověka. Využití alternativních materiálů - příklady využití tvůrčích aktivit při práci s různými typy klientů
  • hlína v ergoterapii, možnosti využití, způsoby zpracování, techniky při práci s různými typy klientů
  • využití hlíny pro podporu oblasti motoriky, senzoriky, haptiky a emocionální kontroly u klientů- příklady využití hlíny jako podpory

Doporučujeme nejdříve absolvovat kurz Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb, tento kurz na něj navazuje!

Rozsah kurzu: 8 hodin

Kód kurzu: 99136

Lektorka: Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová a Kateřina Mullerová, DiS.

Č. akreditace: 2016/0041-PC/SP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH, cena při absolvování kurzu Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb je 1200 Kč bez DPH.

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!