Základy aktivizace seniorů

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah kurzu

Kurz nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Účastníci se naučí vhodně stanovit správnou úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám klienta. Dále ukáže, jak využít aktivizaci jako prostředku k obnovení či udržení stávajících schopností klienta.

Jednotlivá témata:

  • Cíle a předmět aktivizace v seniorském věku
  • Přehled základních aktivizačních technik
  • Kreativní techniky pro seniory
  • Kognitivní aktivizace
  • Stručná charakteristika jednotlivých terapií
  • Další formy aktivizace
  • Diskuze

Kód kurzu: 99112

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2018/0298-SP/PC

Lektor: Bc. Blanka Miličková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!