Výživa člověka, v době nemoci a ve stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Akreditovaný workshop je určen všem zájemcům z řad sociálních služeb, kteří se potřebují dozvědět souvislosti jak naše strava ovlivňuje zdravotní a psychický stav. Výživa je důležitou součástí každého člověka. Nároky na stavu se v určitých obdobích života mění. V době vážné nemoci jedince může být důležitou součástí léčby, různé stavy mohou vyvolat změny v chování jedince a zásadně jedince ovlivňovat (styl komunikace, motivaci, atd.) V pozdějším věku života člověka správný jídelníček napomáhá k udržení dobré duševní pohody a fyzického zdraví, umožňuje předcházet komplikacím spojeným s nemocemi ve stáří nebo mírnit jejich projevy, podporuje kognitivní funkce a přispívá k duševní pohodě jedince. Častými problémy jsou nadváha či obezita seniorů, stejně jako deficity některých makroživin, mikroživin v jídelníčku, nesprávný pitný režim. Kurz nabízí základní náhled na tuto problematiku, účinné motivace seniorů v oblasti zdravého životního stylu.

Jednotlivá témata:

  • Úvod do výživy, změna energetických nároků v průběhu dospívání, výživa v dospělosti, výživa a onemocnění
  • Fyziologické změny ve stáří, problémy související s výživou seniorů, typická onemocnění ve stáří, prevence těchto onemocnění, dlouhodobá nemoc jedince
  • Rizikové nutriety ve výživě seniorů, základní doporučení pro výživu ve stáří, pitný režim, účinná motivace seniorů v oblasti zdravého životního stylu
  • Nejčastější dietní omezení v souvislosti s onemocněními staršího věku (diabetes mellitus typu 2, dieta při srdečně – cévních onemocněních a jiné), prevence těchto onemocnění
  • Pohybová aktivita seniorů, zpomalení procesu stárnutí: „anti-ageieng“, podpora kognitivních funkcí. Diskuze – příklady z praxe a jejich řešení.

Do diskuze jsou vítány dotazy, které je možné zaslat rovnou s přihláškou do kolonky poznámka nebo na mail vzdelavani.dchb@charita.cz.

Kód kurzu: 99129

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2016/0714-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Bc. Martina Brázdová

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!