Vězeňský systém a motivace nejen odsouzeného

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci s klientem, který se může dostat (nebo se již dostal) do konfliktu se zákonem, tzn. pro sociální pracovníky postpeninteciarní péče, ale i SAS, občanských poraden, azylových domů, nocleháren, nízkoprahových zařízení, atd. Je rovněž přínosný pro sociální pracovníky na obcích, kteří se s touto cílovou skupinou, byť okrajově, setkávají.  

V první části kurzu se frekventanti dozvědí stručnou historii a vývoj trestu. Co klienta čeká „za mřížemi“, co si sebou může vzít a co mu bude vydáno po propuštění. Praktické rady a informace o udržení kontaktu s rodinou - telefonování, psaní dopisů, příjmu balíků a možnosti návštěv. Jak odsouzenému pomoct ve věznici, příprava na opuštění věznice a postpenitenciární péče.

Odpolední část kurzu se zaměřuje na rozdíly v přístupu k motivovanému a méně motivovanému klientovi, možnosti pozitivně a negativně ovlivnit motivaci a na strategie, jak jednat se zcela nespolupracujícím klientem. K pochopení nespolupracujících klientů je zapotřebí vnímat důvody a okolnosti odmítání spolupráce, stejně jako osobnost a aktuální životní situaci takového člověka. Účastník kurzu se dozví něco o rozdělení osobnostních struktur a jejich vliv na druh trestné činnosti.

Jednotlivá témata:

  • Stručná historie a vývoj vězeňství
  • Co si má klient vzít s sebou? První dny ve vězení - telefonování, dopisy, balíky, návštěvy
  • Přístup k motivovanému vs méně motivovanému klientovi. Když se motivace nedaří podle "našich" představ aneb jak si udržet tu vlastní.
  • Osobnosti pachatelů a druhy trestné činnosti. Vliv osobnostní strukturypachatelů TČ na rozvoj motivace ke změně
  • Diskuze

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Kód kurzu: 99179

Č. akreditace: A2019/1368-SP

Lektor: Mgr. Kamil Litvik a Mgr. et Mgr. Petra Kubíčková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1650 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!