Uživatel drog jako klient sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je praktická orientace v drogové problematice, tipy a rady, jak pracovat s těmito klienty, získání náhledu na specifika práce s touto skupinou klientů. Budou probrány základní typy drog, druhy závislostí, strategie protidrogové politiky v ČR a v neposlední řadě bude dán prostor pro řešení konkrétních kazuistik.

Jednotlivá témata

  • úvod, historie užívání drog, základní společenské přístupy
  • drogová závislost a její příčiny
  • uživatel drog, práce se závislým klientem
  • síť péče o drogově závislé v ČR
  • přehled kategorií drog a jejich rizika
  • poradenství s drogově závislým
  • uživatel drog jako klient nedrogové sociální služby
  • rozbor konkrétních kazuistik

Kód kurzu: 9981

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Číslo akreditace: 2014/0977-PC/SP/PP

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!