Uzdravující příběh. Základy narativních technik práce s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit a naučit  používat techniky narativního přístupu. Hlavními tématy jsou práce s příběhem, hledání alternativních identit v příběhu klienta, práce s jazykem. V průběhu kurzu se bude pracovat s technikami jako je práce s předpoklady, dekonstrukce, externalizace. V kurzu se frekventanti seznámí s možnostmi využití vedení rozhovoru v konstruktivistickém a narativním přístupu.

Jednotlivá témata:

  • Teoretická východiska narativního přístupu, konstruktivismus
  • Život jako příběh, jazyk jako východisko
  • Sebezkušenostní cvičení
  • Nácvik rozhovorů s využitím technik narativního přístupu

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Kód kurzu: 99114

Č. akreditace: 2016/0516-PC/SP

Rozsah semináře: 16 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Dipl. - Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Cena: 2350 Kč bez 21% DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!