Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Úskalí práce s klientem s duševním onemocněním

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne základní informace o běžných psychiatrických diagnózách (i s ohledem na zájem účastníků kurzu - deprese, schizofrenie a psychózy, úzkostné poruchy). Dozvíte se, co je charakteristické pro klienta trpícího danou diagnózou, společně se podíváme na limity spolupráce a jak s nimi zacházet. Probereme i možné známky relapsu onemocnění a možnosti včasné intervence. 
Zvláštní pozornost bude věnována praktickému využití získaných znalostí. Teorie bude demonstrována na příkladech z klinické praxe. Prostor bude dle zájmu i pro sdílení případných náročných klientů z praxe účastníků s návrhem řešení dané situace.

Absolvent dovede charakterizovat základní psychiatrické diagnózy a z nich pramenící potíže v komunikaci a spolupráci s klientem. Absolvent si prohloubil své kompetence při práci s klienty s duševním onemocněním. Je schopen lépe nastavovat hranice spolupráce a dávat klientovi reálnou nabídku spolupráce tak, aby co nejvíce naplnila jeho potřeby. 

Jednotlivá témata:

  • definování základních úskalí a limitů spolupráce s duševně nemocným klientem; 
  • podrobnější popis jednotlivých psychiatrických diagnóz a možnosti intervence; 
  • kazuistiky- demonstrace předkládané teorie na konkrétních kazuistikách;
  • aktivní nácvik dovedností- frekventanti kurzu ve skupinách prezentují možné varianty řešení u konkrétních modelových situací. 

Kód kurzu: 99194

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2022/0807-SP/PC/PP/VP

Lektor: MUDr. Zuzana Zůbková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1 650 Kč (cena pro zaměstnance DCHB 1480 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!