Trénování paměti

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pečující osoby, ostatní zájemci

Popis kurzu

TRÉNINK PAMĚTI je stejně důležitý jako trénink tělesný. Trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových spojení.

Tento akreditovaný workshop účastníkům nabízí možnosti práce, praktické rady a typy jak pracovat se všemi skupinami seniorů, kteří mají poruchu paměti. Využití metody příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života. Všeobecné možnosti jak už u mírně kognitivní poruchy paměti u klientů seniorů oddálit zhoršování jejich paměti, ale i možnosti jak udržet schopnost paměťových stop u klientů, kteří trpí Alzheimerovou demencí ve třetím stádiu těžké demence.

Cíle kurzu:

 • Rozšíření všeobecných znalostí účastníků kurzu v oblasti trénování paměti pro svou potřebu, pro potřebu svých dětí, rodičů a hlavně klientů.
 • Vytvoření si vlastních tvořivých myšlenek a užitečné zábavy při komunikaci.
 • Naučit klienty vzájemné spolupráci, komunikaci a navázání bližších vztahů.

Osnova kurzu:

1.Strategie přístupu k trénování paměti

 • proč dnes trénovat paměť, když si můžeme všechno najít
 • teorie o nových poznatcích - jak funguje mozek a jakým způsobem ho lze udržet co nejdéle funkční
 • druhy paměti - teorie

2. Cvičení

 • hrátky s pamětí
 • koncentrační testy
 • kategorizace
 • vizualizace
 • lokalizace
 • asociativní myšlení a vzpomínání, přísloví, nadřazování…
 • city, barvy, písničky, video filmy

3. Mnemotechniky

 • metoda LOCI - dědictví antiky
 • strategie prvního písmene
 • zapamatování čísel
 • zapamatování pomocí příběhu - např. vyjmenovat 50 států USA i s představou o jejich poloze
 • zapamatování si dnů v týdnu podle data v celém roce     

4. praktické využití nových vědomostí pro vlastní potřebu

Kód kurzu: 99124

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Č. akreditace: 2016/0517-PC/SP/PP

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 •  zpětná vazba

Přihláška na termín 26.9.2018 zde!

Přihláška na termín 29.11.2018 zde!

Přihláška na termín 4.12.2018 zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!