Trénování paměti

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pečující osoby, ostatní zájemci

Popis kurzu

TRÉNINK PAMĚTI je stejně důležitý jako trénink tělesný. Trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových spojení.

Tento akreditovaný workshop účastníkům nabízí možnosti práce, praktické rady a typy jak pracovat se všemi skupinami seniorů, kteří mají poruchu paměti. Využití metody příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života. Všeobecné možnosti jak už u mírně kognitivní poruchy paměti u klientů seniorů oddálit zhoršování jejich paměti, ale i možnosti jak udržet schopnost paměťových stop u klientů, kteří trpí Alzheimerovou demencí ve třetím stádiu těžké demence.

Cíle kurzu:

 • Rozšíření všeobecných znalostí účastníků kurzu v oblasti trénování paměti pro svou potřebu, pro potřebu svých dětí, rodičů a hlavně klientů.
 • Vytvoření si vlastních tvořivých myšlenek a užitečné zábavy při komunikaci.
 • Naučit klienty vzájemné spolupráci, komunikaci a navázání bližších vztahů.

Osnova kurzu:

1.Strategie přístupu k trénování paměti

 • proč dnes trénovat paměť, když si můžeme všechno najít
 • teorie o nových poznatcích - jak funguje mozek a jakým způsobem ho lze udržet co nejdéle funkční
 • druhy paměti - teorie

2. Cvičení

 • hrátky s pamětí
 • koncentrační testy
 • kategorizace
 • vizualizace
 • lokalizace
 • asociativní myšlení a vzpomínání, přísloví, nadřazování…
 • city, barvy, písničky, video filmy

3. Mnemotechniky

 • metoda LOCI - dědictví antiky
 • strategie prvního písmene
 • zapamatování čísel
 • zapamatování pomocí příběhu - např. vyjmenovat 50 států USA i s představou o jejich poloze
 • zapamatování si dnů v týdnu podle data v celém roce     

4. praktické využití nových vědomostí pro vlastní potřebu

Kód kurzu: 99124

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Č. akreditace: 2016/0517-PC/SP/PP

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 •  zpětná vazba
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!