Trénování paměti II

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službích, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz je určen aktivizačním pracovníkům, pracovníkům v přímé péči o seniory a dalším, kteří chtějí do své praxe s klienty zavést aktivity na trénování paměti a procvičování mozku. Pokud chceme udržet mozek v dobré kondici, je potřeba se pravidelně věnovat tréninku paměti. Pomocí různých cvičení a zábavných her, které si na kurzu sami vyzkoušíte, můžete posílit paměť, pozornost, prostorovou orientaci, koncentraci, kreativitu a další mozkové dovednosti svých klientů. Kurz ukáže, že cvičení na trénování paměti není vůbec komplikované ani časově náročné. Můžeme k tomu využít běžné každodenní aktivity. Kurz volně navazuje na Trénování paměti.

Jednotlivá témata

  • Seznámení - pomocí mnemotechniky známe všechny účastníky jménem
  • Jak důležitá je paměť, teorie o paměťových procesech, jak funguje mozek, proč zapomínáme
  • Stáří a stárnutí, somatické změny, mozkové změny, komunikace s lidmi trpícími demencí, využití různých
    možností terapie, rady pro rodinné příslušníky
  • Jak se učit a více si pamatovat, rychločtení, myšlenkové mapy, systém spojování, mnemotechniky. zážitkový, praktický blok: nacvičení si a vyzkoušení rychločtení, vyzkoušení si jak zajistit nějakou vlastní akci pomocí myšlenkové mapy, zapamatovat si jakákoliv čísla podle Parisova kódu, paměťový palác - využití 
  • Správná výživa pro mozek, spánek, cvičení

Kód kurzu: 99184

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Č. akreditace: A2020/0959-SP/PC/PP

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde! 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!