Terénní sociální práce jako nástroj pomoci sociálně vyloučeným rodinám s dětmi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s pojmy sociální vyloučení a jeho příčiny, chudoba, terénní sociální práce a její výhody, případně úskalí, specifika terénní sociální práce s rodinami s dětmi. Teoretický výklad bude pro ilustraci doprovázen vhodně zvolenými filmovými ukázkami, které zachycují realitu života sociálně vyloučených rodin. Součástí kurzu bude rozbor kazuistik z terénní sociální práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy a nácvik plánování poskytování sociální služby při řešení různých nepříznivých životních situací.

Jednotlivá témata:

  • objasnění pojmu sociální vyloučení, budou vysvětleny mechanismy jeho vzniku i důsledky, k nimž může vést a rizika, která sebou nese
  • problematika chudoby, která se sociálním vyloučením úzce souvisí
  • objasnění pojmu terénní sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách, výhody a omezení v kontextu soc. vyloučení a kompetencím terénního sociálního pracovníka
  • mnohoproblémová rodina, specifika práce s rodinou, kompetence pracovníka, cíle sociální práce s rodinou
  • konkrétní příklady dobré praxe, konkrétní životní situace, nastavení účinné sociální pomoci tzn. volba metody, postupu, doporučení k řešení, 2 filmové ukázky, které zachycují realitu sociálně vyloučených rodin a terénní sociální práci

Kód kurzu: 99134

Č. akreditace: 2015/0687 - PC/SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Robert Knebl

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!