Systemická psychoterapie v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop nabízí představení základního teoretického rámce konstruktivismu a jeho uplatnění v terapeutické práci. Důraz je kladen na srozumitelný výklad, propojený s praktickými ukázkami jednotlivých technik. Součástí je nácvik technik, který následuje bezprostředně po jejich představení (reflektování, konstruktivní dotazování, externalizace, připojování, oceňování, zplnomocňování, práce se škálou, technika zázračné otázky, dekonstrukce životního příběhu). Workshop vychází z osvědčených a uznávaných teoretických přístupů - na řešení orientovaný přístup (Steve de Shaser, Insoo Kim Berg), narativní přístup (Jill Freedman, Gene Combs), přístup postavený na zakázce (Kurt Ludewig). Účastník kurzu získá přehled o terapeutických přístupech a možnostech, které lze aplikovat v praxi sociálních služeb při práci s klienty. Také se naučí techniky, které mohou pomoci lépe fungovat v pracovních vztazích. Workshop propojuje teoretický rámec s praktickými technikami, navíc věnuje pozornost také terapeutickému postoji pomáhajícího profesionála (moc, předsudky, předpoklady, respekt k jinakostem, reflexe osobních motivů).

Jednotlivá témata:   

  • Konstruktivismus, úvod do systemického přístupu 
  • Co je to systemická psychoterapie? 
  • Reflektování, práce se zakázkou klienta
  • Na řešení orientovaný přístup
  • Technika externalizace a „zázračná otázka“
  • Narativní přístupy, dekonstrukce
  • Nácvik technik na modelových situacích
  • Aplikace

Kód kurzu: 9945
 
Forma výuky: prezenční

Číslo akreditace: A2017/0555-SP/VP

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

 

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde! 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!