Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Účastníci kurzu posílí kompetence v komunikaci s člověkem trpící demencí, obeznámí se s technikami zjišťování potřeb u člověka s potížemi v komunikaci.

Jednotlivá témata:

  • Zvláštnosti v komunikaci s člověkem s demencí
  • Techniky zjišťování potřeb u člověka s demencí
  • Komunikace a zjišťování potřeb s návazností na individuální plánování s člověkem trpícím demencí

Kód kurzu: 9950

Č. akreditace: A2018/0430-SP/SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1230 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Lektor: Bc. Marcela Kubátová

Ukončení kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!