Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Komunikace s člověkem s demencí - jak a co si sdělujeme, úbytky schopností v rámci komunikace u člověka trpícího demencí, podpora a způsoby komunikace s člověkem s demencí. Zjišťování potřeb u lidí trpících demencí - způsoby zjišťování potřeb, využití intuitivních technik při vytváření plánů péče a v individuálním plánování, praktická zkouška zjišťování potřeb u lidí s potížemi v komunikaci a následné sestavení individuálního plánu. Problémové chování u osob s demencí a zvládání tohoto chování v rámci poskytování sociální služby.

Jednotlivá témata:

  • úvod do problematiky seniorů s demencí
  • základy komunikace s člověkem s demencí
  • techniky zjišťování potřeb
  • změny chování u osob s demencí
  • praktické příklady

Kód kurzu: 9950

Č. akreditace: A2018/0430-SP/PC/VP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Lektor: Bc. Marie Prášková, DiS.

Ukončení kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!