Sociální péče o specifické skupiny dětí

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Jak pečovat o specifické skupiny dětí ohrožené chudobou, jiného etnika, děti, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání v rámci sociální služby? Jak přistupovat k problematice stigmatizace "dětí z azyláku"? Na tomto akreditovaném workshopu budeme společně hledat možnosti řešení, seznámíme se s možnostmi jak řešit dopady na psychiku dítěte. Seminář bude proložen kazuistikami a zkušenostmi z praxe.

Jednotlivá témata:

  • osobní vývoj dítěte
  • sociální práce s rodinou
  • škola, rodina a sociální pracovník
  • kontakt s okolím
  • diskuze

Kód kurzu: 99119

Č. akreditace: 2014/1456 - PC/SP/PP

Rozsah semináře: 6 hodin

Lektor: Bc. Blanka Mahdalová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1130 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!