Reminiscence - využití vzpomínek

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz představí možnosti využítí reminiscence, práce se vzpomínkami, se zaměřením na cílovou skupinu. Reminiscence, je vhodná technika nejenom pro seniorskou populaci, slouží jako nástroj, který může pomoci podpořit pocit vlastní důležitosti, smysluplnosti života a respektu. Reminiscenční aktivity lze koncipovat se zaměřením na individuální i skupinové setkání. Využívají se mimo jiné u osob s demencí, u osob s fyzickým či smyslovým omezením. Reminiscence napomáhá vytvořit atmosféru důvěry a k navázání vztahu mezi pečujícím a klientem. Vzpomínkami lze obohatit nejen profesionální práci, ale i rodinné a mezigenerační vztahy. Součástí kurzu jsou praktická cvičení, která napomáhají pochopit možnosti využití vzpomínek nejen v profesním, ale i osobním životě. 

Jednotlivá témata:

  • Teoretická východiska reminiscence, význam vzpomínek, cílové skupiny pro reminiscenci, vzpomínání v instituci, předpoklady personálu
  • Individuální vzpomínání, vzpomínání ve skupině - příprava skupiny, vhodné prostory, materiální zajištění aktivity
  • Volba témat pro skupinu, skupinová dynamika, role reminiscenčního asistenta
  • Specifika aktivit se zaměřením na cílovou skupinu
  • Knihy života, reminiscenční krabice, reminiscenční divadlo, výstavy  

Kód kurzu: 99145

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2016/0715-PC/SP/VP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

OBA TERMÍNY KURZU PROBĚHNOU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU!

Přihláška na termín 14.1.2019 zde!

Přihláška na termín 15.1.2019 zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!