Psychologie stárnutí a stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, pedagogičtí pracovníci

Popis kurzu

Tento kurz se bude věnovat důležitým potřebám klientů v seniorském věku, jaké psychické nemoci jsou časté, jaké nároky jsou kladené na sociální zařízení a personál Účastníci se budou orientovat v odborném názvosloví, budou seznámeni s kompetencemi svých pozic a podmínkami poskytování péče v sociálním zařízení.

Jednotlivá témata:

  • co je to stárnutí
  • stárnutí a intelekt, paměť a jazyk
  • typy psychických nemocí u seniorů
  • jednotlivé techniky, přístupy a nefarmakologické metody
  • péče o klienty v terminálních stádiích
  • komunikace s duševně nemocnými

Kód kurzu: 99115

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/1336-PC/SP/VP/PP

Lektor: Bc.Blanka Miličková

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!