Psychiatrické minimum

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

 • Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychiatrie
 • Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychoterapie
 • Zlepšit vnímavost a profesionální přístup pracovníků k uživatelům služeb trpícím psychiatrickým onemocněním
 • Prostřednictvím případových studií podpořit transfer vědomostí do praxe

Jednotlivá témata:

 • Profesní role v psychiatrii; Biologické, sociální a psychologické determinanty; Základní symptomy a syndromy
 • Modely duševního onemocnění; Demence; Schizofrenie
 • Afektivní poruchy; Neurotické poruchy; Poruchy osobnosti
 • Biologická léčba; Psychoterapie a duševní hygiena; Socioterapie
 • Vztah jako součást práce s duševně nemocnými 
 • Právní aspekty v psychiatrii

Kód kurzu: 9928

Rozsah semináře:  16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: 2016/0199-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2660 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!