Psychiatrické minimum

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi s duševním onemocněním a potřebují se více dozvědět a zorientovat se v základních pojmech z oblasti psychiatrie, psychopatologie, duševních onemocnění a jejich léčby. Účastníci se seznámí s pohledem na duševní zdraví a duševní nemoc. Dozvědí se o příčinách a projevech duševních nemocí a jaké komplikace to může mít v běžném životě jedince. Součástí kurzu je i diskutování případových studií a praxe účastníků s lektorem.

Jednotlivá témata:

 • Profesní role v psychiatrii (E163 psycholog, psychoterapeut, sestra, sociální pracovník, arteterapeut, ergoterapeut)
  Duševní zdraví, duševní nemoc, normalita, stigmatizace
 • Základy pro porozumění duševně nemocným. Příčiny duševního onemocnění.
  - Biologické, sociální a psychologické determinanty (koncept zranitelnosti, úzkost, ego obranné mechanizmy) 
 • Základní symptomy a syndromy (poruchy osobnosti, poruchy paměti, poruchy myšlení, poruchy vědomí, poruchy vnímání, poruchy vůle, poruchy afektivní)
 • Klasifikace duševních nemocí. MKN 10. Organické duševní nemoci. Demence.
 • Onemocnění schizofrenního okruhu
  - Schizofrenie, schizoafektvní porucha, schizotipní porucha
  -  příčiny, progńóza, léčba, přístup
 • Afektivní poruchy
  - Neurotické poruchy (úzkostné poruchy, fobie, obsedantně kompulzivní porucha)
  -  Poruchy osobnosti
 • Biologická léčba (psychofarmakologie, nežádoucí účinky léků, elektrokompulzivní terapie)
  - Psychoterapie a duševní hygiena (obecná psychoterapie, relaxace, terapeutické směry)
  - Socioterapie (psychosociální rehabilitace, sociální služby, systém služeb, casemanagement )
 • Vztah jako součást práce s duševně nemocnými
  Právní aspekty v psychiatrii (práva duševně nemocných, nedobrovolná hospitalizace, omezení způsobilosti k právním úkonům)

Kód kurzu: 9928

Rozsah semináře:  16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2019/1365-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2660 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!