Proměny základních životních potřeb s příchodem stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz je určen pracovníkům, kteří pracují se seniory a zabývají se otázkou kvality života seniora, proměnou základních potřeb seniora ve třetí fázi života, adaptací seniora na nové prostředí. Kurz se bude zabývat otázkou, jak zvládat těžkosti v rámci komunikace, systémem podpory seniora, pozornost bude věnována ageismu, fyziologickým a psychologickým změnám v souvislosti s dlouholetostí. Jaké úkoly vyplývají pro pracovníky při procesu adaptace seniora na sociální zařízení.

Jednotlivá témata

  • co je to stárnutí
  • příprava na stáří a kvalita života
  • komunikační bariéry
  • problémové situace a jejich možné řešení
  • projevy diskriminace v péči o seniory
  • manipulace v komunikaci se seniory

Kód kurzu: 9991

Rozsah semináře: 6 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/1451-PC/SP/VP/PP

Lektor: Bc. Blanka Miličková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1130 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba letora

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!