Problémové situace s uživateli sociálních služeb, jejich příčiny a řešení

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Akreditovaný vzdělávací program se zabývá tématem řešení problémových a konfliktních situací s uživateli sociálních služeb. Vysvětluje pojem problémového chování a jeho vnímání zaměstnanci sociálních služeb. Zmiňuje význam potřeb člověka a jejich vliv na projevy chování a jednání v komunikaci včetně posunu jejich priorit v průběhu života člověka a jeho stárnutí. Prezentuje příčiny vzniku problémových situací jako například způsob komunikace, bariéry v komunikaci, projevy chování, chyby ve vnímání lidí, vztah zaměstnanec - uživatel, rozdílná očekávání, vliv zdravotního stavu uživatele a další. Vysvětluje pojmy z oblasti projevů agresivního chování jako je agresivita instrumentální, reaktivní, patologická, frustrace jako příčina agrese a další. Zabývá se zátěžovými situacemi a obrannými reakcemi uživatelů sociálních služeb a na příkladech z praxe vysvětluje slovní agresi a jednotlivé fáze fyzické agrese. Informuje o základních postupech, jak se zachovat ve specifických situacích jako je jednání s uživatelem s poruchou demence, s uživatelem s fyzickým, psychickým a mentálním postižením, s uživatelem se špatnými hygienickými návyky apod. Upozorňuje na význam spolupráce s rodinou uživatele a jak reagovat v situacích, kdy rodina spolupráci odmítá. Součástí programu jsou testy, případové studie a kazuistiky, které přinášejí praktická řešení situací. Program je vždy přizpůsoben požadavkům a potřebám jednotlivých pracovních pozic podle formy a druhu sociálních služeb.

Jednotlivá témata:

 1. Vymezení pojmu problémového chování a jeho vnímání zaměstnanci sociálních služeb.
 2. Lidské potřeby a vliv jejich naplnění na chování a jednání v komunikaci.
 3. Projevy agresivního chování a jeho příčiny.
 4. Interpretace zátěžových situací a obranné reakce uživatelů i zaměstnanců sociálních služeb.
 5. Možnosti zaměstnanců sociálních služeb při řešení agresivních reakcí uživatelů sociálních služeb.
 6. Možnosti reakcí zaměstnanců sociálních služeb při fyzickém napadení uživateli sociálních služeb.
 7. Základy jednání s uživatelem s poruchou demence.
 8. Specifické problémové situace s uživateli sociálních služeb a jak reagovat.
 9. Komunikace s rodinou uživatele a řešení náročných situací.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Ing. Irenou Osvaldovou

Kód kurzu: 9919

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Irena Osvaldová

Číslo akreditace: A2019/1412-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1790 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!