Přístup zaměřený na člověka - úvod

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho využití při práci s klienty v sociálních službách a sociální práci. Přístup zaměřený na člověka poskytuje oporu pro komunikaci s klientem, práci se vztahem, posilování autonomie klienta, aktivizaci a motivaci klienta. Je výchozím přístupem pro rozšiřující metody jako jsou fokusing, preterapie, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory a další. Být zaměřený na člověka znamená nevycházet z toho, jací by lidé měli být, ale z toho jací jsou a jaké jsou jejich možnosti. V přístupu zaměřeném na člověka není důležité, co s klientem uděláme, ale jaké podmínky pro něj vytvoříme. Klíčem k osobnosti klienta je jeho prožívání, význam, který svému prožívání dává a naše schopnost mu porozumět.

Jednotlivá témata:

  • Představení přístupu zaměřeného na člověka. Filosofie a principy přístupu. Pohled na člověka. Teorie osobnosti.
  • Dostatečné a nezbytné podmínky změny: kontakt, inkongruence, kongruence, bezpodmínečné přijetí, empatie. Techniky rozhovoru.
  • Využití přístupu při práci s klientem. Podpora autononie, aktivizace a motivace. Fokusing, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory.
  • Nácvik vztahových podmínek, reflektování, aktivní naslouchání.
  • Reflexe praktického nácviku, diskuse k využití přístupu u klientů v kontextu zkušeností účastníků.

Kód kurzu: 9939

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: A2021/0247-SP/PC/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!