Přístup k lidem s mentálním postižením vedoucí k rozvoji jejich dovedností

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb všech forem s cílem seznámit je se základy přístupu k lidem s mentálním postižením tak, aby získali kompetence nezbytné k zavedení nových metod do každodenní podpory klienta. V průběhu kurzu si osvojí nové poznatky v oblasti základních principů podpory, individuálního plánování, komunikace s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s mentálním postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

Jednotlivá témata:

 • Mapování situace člověka - mapování důležitých lidí a vztahů v životě člověka. Před plánováním podpory lidí s postižením je dobré vědět, kteří lidé v životě konkrétního klienta hrají důležitou roli a jsou tudíž pro dosahování cílů klienta významní. Mapování se zaměřuje na zjištění, komu důvěřuje, kdo jsou lidé, kteří jsou pro něj důležití. Zjistíme tak, na koho se chce člověk s postižením obracet s žádostí o radu, pomoc nebo podporu. Zjistíme také, do jaké míry je člověk izolován a zda potřebuje pomoc s budováním vztahů.
 • Komunikační záznamové tabulky - užitečný a účinný prostředek, jak vytvořit či ustálit dorozumívání s člověkem, kterému nerozumíme, a který potřebuje podporu v komunikaci.
  Nejsou jediným a vše spásným řešením, nehodí se na všechny situace, ale patří k výbavě každého pracovníka v sociálních službách.
  Dobře poslouží:
  Pro revizi toho, jak s člověkem komunikujeme.
  Při odhalování významu specifického chování, kterým se člověk vyjadřuje.
  Pro jednotný přístup v komunikaci, což je jedna z podmínek pro vytvoření komunikačního systému člověka.   
 • Metody a postupy- specifické potřeby lidí s mentálním postižením v jednolivých oblastech:

1. komunikace (podpora sebevědomí, porozumění a kontakt s realitou);

2. péče o sebe (aktivizace, pozitivní motivace, nácvik zdravého životního stylu, podpora "ženského" sebevědomí);

3. péče o domácnost (nácvik rozhodovacích procesů, návody posloupnosti činností);

4. bezpečí (ochrana před využíváním a zneužíváním, monitoring a self monitoring psychického stavu - nácvik "bezpečného" chování);

5. vztahy (edukace v rozvoji sociálních vazeb, specifickýž přístup k rodině - psychoekudace);

6. bydlení (jasná, pevná pravidla, mediace, vedení rozpočtu, vyřizování úředních věcí);

7. finance (oblast zaměstnávání, hospodaření, nácvik hospodárnosti);

8. zdraví (motivace k péči o sebe, monitorování stavu, životospráva);

9. osobní uplatění a spokojený život (vzdělání, práce, role ve společnosti, naplnění volného času);

10. rizika a nepohoda (monitorování, krizový plán)  

Kód kurzu: 9921

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Číslo akreditace: A2019/1363-SP/PC/PP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Mgr. Jana Tomšová 

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

 • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
 •  rekapitulace obsahu kurzu

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!