Práce s motivací klienta a hranice služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby. Práce s motivací klientů je jednou z nejdůležitějších otázek práce v sociálních službách vůbec. Kurz přináší odpověď na otázku „Jakým způsobem klienta motivovat?“ a dále na otázku „Kdy to má smysl a kdy už ne?“ Odpověď na druhou otázku je nutné vztahovat k hranicím služby (tedy k tomu, jaké si služba v práci s klientem klade cíle). Posledním tématem, probíraným v kurzu, je ukončování služby za předpokladu, že již byly u konkrétního klienta jeho cíle i cíle služby naplněny, nebo pokud tyto cíle naplněny být nemohou.

Co vám kurz přinese:

  • získáte rámec uvažování pro práci s nemotivovaným klientem
  • rozvinete si své dovednosti v oblasti motivace klienta ke změně
  • budete umět při práci s klientem vztahovat motivaci klienta k cílům služby
  • naučíte se plánovat ukončování sociální služby

Kurz pořádá TUDYTAM ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Číslo akreditace: A2017/0009-SP/PC/VP

Lektor: Bc. Dita Vojířová a  Mgr. Jan Paleček

Forma výuky: prezenční

Cena: 3200 Kč, (cena pro zaměstnance DCHB je 2800 Kč)

Aktuální termín spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!