Práce s emocemi v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Jaká je role emocí v životě člověka? jak nás ovlivňují? Jak s nimi pracovat? V rámci tohoto kurzu se dozvíte, jaké mají emoce místo v našem životě, co je to koncepce organismické selfregulace a jak funguje.Poznáte základní druhy emocí, jaké mají fyziologické souvislosti s emočním prožíváním. Ukážeme si model stresu a význam úzkosti pro přežití. Jaká je role emocí v motivačním systému. Jak vzniká pocit studu a viny a jaký mají vliv na pozdější fungování člověka. Co znamená "patologické" prožívání. Dozvíte se základní přehled psychických poruch souvisejících s emocemi. Dozvíte se, jak zacházet s lidmi, kteří prožívají silné či patické pocity.

Jednotlivá témata:

  • Význam emocí a jejich základní druhy 
  • Chápání emocí v gestalt terapii. Vývojové aspekty 
  • Základní druhy emocí
  • Úzkost a úzkostné poruchy 
  • Práce s emocemi
  • Přehled základních psychických poruch souvisejících s emocemi.
  • Jak zacházet s lidmi, kteří prožívají silné či patické pocity.

Kód kurzu: 9985

Č. akreditace: A2018/0429-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!