Práce s emocemi v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Jaká je role emocí v životě člověka? jak nás ovlivňují? Jak s nimi pracovat? V rámci tohoto kurzu se dozvíte, jaké mají emoce místo v našem životě, co je to koncepce organismické selfregulace a jak funguje.Poznáte základní druhy emocí, jaké mají fyziologické souvislosti s emočním prožíváním. Ukážeme si model stresu a význam úzkosti pro přežití. Jaká je role emocí v motivačním systému. Jak vzniká pocit studu a viny a jaký mají vliv na pozdější fungování člověka. Co znamená "patologické" prožívání. Dozvíte se základní přehled psychických poruch souvisejících s emocemi. Dozvíte se, jak zacházet s lidmi, kteří prožívají silné či patické pocity.

Jednotlivá témata:

  • Význam emocí a jejich základní druhy 
  • Chápání emocí v gestalt terapii. Vývojové aspekty 
  • Základní druhy emocí
  • Úzkost a úzkostné poruchy 
  • Práce s emocemi
  • Přehled základních psychických poruch souvisejících s emocemi.
  • Jak zacházet s lidmi, kteří prožívají silné či patické pocity.

Kód kurzu: 9985

Č. akreditace: A2018/0429-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!