Péče o osoby s poruchou kognitivních funkcí v domácí péči a v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách, osoby pečující

Popis kurzu

Akreditovaný kurz účastníkům předkládá základní teoretické znalosti a nabídne ukázky dobré praxe v péči o tuto cílovou skupinu. Specifické potřeby jsou představeny z pohledu několika různých úhlů a aspektů v této oblasti. Kvalita prožívání života v seniorském věku závisí na každém jedinci a přístupu okolí. Aktivní přístup pracovníků přináší pozitiva a kladně působí preventivně na vznik sekundárních komplikací. Seminář pracuje s poznatky a zkušeností účastníků

Cíle kurzu:

 • Seznámit účastníky s péčí o osoby trpící demencí v domácím prostředí a v sociálním zařízení
 • Poskytnout základní orientaci v jednotlivých typech demencí včetně léčby
 • Rozšířit pohled pracovníků na problematiku péče o osoby trpící demencí z několika různých úhlů
 • Dotknout se některých aspektů, které ovlivňují kvalitu prožívání v seniorském období života
 • Pomocí individuálního přístupu pracovníků působit preventivně na vznik sekundárních komplikací

Jednotlivá témata:

 • Patofyziologie vzniku demence
 • Formy demence a jejich specifika
 • Kognitivní involuce a změny osobnosti
 • Individuální potřeby jedince
 • Hodnocení soběstačnosti
 • Komplexní péče o osoby trpící demencí
 • Stáří jako součást života
 • Ageismus, týrání a zneužívání, etický přístup
 • Zásady komunikace
 • Alzheimerova choroba, Česká alzheimerovská společnost, Česká geriatrická a gerontologická společnost
 • Kompenzační pomůcky, bydlení pro seniory, bezbariérový přístup
 • Aktivizačně terapeutický přístup a metody
 • Organizace pomoci pečujícím i postiženým
 • Zodpovídání dotazů, diskuze

Kód kurzu: 9923

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS

Číslo akreditace: 2016/0983-PC/SP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!