Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích – uvedení do problematiky

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Logoterapie je stále, v českých podmínkách, rodící se disciplína, která se stává teoretickým základem metod pracující s obnovou smyslu života.

Osou logoterapie je nacházení smyslu v různých životních aspektech. Uplatnění této metody graduje v pomáhajících profesích, speciálně v sociální péči, kdy pracovník je často veden k hodnocení svého postoje k profesi, svých motivů, hodnot a toto uvědomění mu následně slouží jako vzácný nástroj správného zacházení s různými typy klientů. Nalézt smysl lidské existence v osobní i pracovní úrovni, je prvořadou motivační silou člověka. Úlohou logoterapie je pomoci jedinci v konkrétní pracovní i životní situaci nalézt odpověď, která je pro něho smysluplná.

Logoterapie se též zaměřuje na duchovní stránku jedince, která si klade za cíl pomoci profesionálovi i klientovi k dobré konkrétní životní volbě, k odpovědnosti za ni a následném prožívání smysluplného života. Logoterapii založil Viktor Frankl, který prožil několik let v koncentračním táboře, který přežil a konkrétním příkladem demonstroval, že věci mají svůj smysl i tehdy, když životní situace se jeví nanejvýše obtížná. Logoterapii lze uplatnit v sociální oblasti u řady klientů nejen v jejich obtížných životních situacích, ale je to metoda, která může jedince vést, pravidelným správným zacházením se sebou sama, k lepší životní náplni a kondici.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci s Mgr. Monikou Ulrychovou, PhD.

Kód kurzu: 99171

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

Číslo akreditace: A2018/0366-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1600 Kč včetně DPH 21%

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!