Motivace klienta ke změně v životě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

Jednotlivá témata:

  • pojmy, představení techniky, využití, pět principů motivačního rozhovoru - vysvětlení jednotlivých principů
  • pět principů motivačního rozhovoru - teorie a praxe komunikace s klientem
  • kroky v motivačním interview (10 kroků). Praktický nácvik, zpětná vazba lektora
  • překážky v motivaci uživatele (12 překážek). Praktický nácvik, zpětná vazba lektora
  • kolo změn - stupně změny a strategie jednotlivých stupňů
  • stadia klienta, role a úkoly terapeuta (prekontemplace, kontemplace, odhodlání, akce, udržování, konsolidace, nové dovednosti, relaps). Praktické nácviky
  • plán změny - doporučení pro tvorbu
  • práce ve skupinách, otázky, reflexe poznatků

Kód kurzu: 9922

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Ladislav Ptáček

Číslo akreditace: A2020/0474-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 2630 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!