Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz umožňuje účastníkům lépe porozumět potřebám lidí s duševním onemocněním a seznámit je s možnostmi práce s nimi v sociálních službách. Účastníci se seznámí se specifiky v komunikaci s duševně nemocnými a se specifickými metodami sociální a psychosociální práce s nimi. Budou vedeni k porozumění lidem s duševním onemocněním, jejich potřebám, omezením i možnostem. Seznámí se s možnostmi zacházení s projevy psychopatologie při jednání s člověkem s duševním onemocněním pomocí komunikačních, vztahových a behaviorálních postupů.

Jednotlivá témata:

 • Potřeby lidí s duševním onemocněním, specifické potřeby; analýza potřeb podle Maslowa; potřeby podle A. Pessa; potřeby podle Grawa
 • Možnosti a omezení práce s duševně nemocnými, noc a pomoc; hranice pomoci; rámec pomoci; poslání sociálních služeb při práci s duševně nemocnými
 • Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, druhy služeb pro duševně nemocné; komplexnost služeb; komunitní služby
 • Komunikace s duševně nemocnými, vztah a komunikace; základy pro jednání; empatie; nehodnotící přijetí; opravdovost; techniky rozhovoru
 • Metody sociální práce s duševně nemocnými, psychosociální rehabilitace; casemanagement; rolový přístup; edukační programy; práce s jednotlivcem, skupinou a rodinou; techniky kotvení v realitě; techniky posílení (empowerment); motivační rozhovory
 • Práce s člověkem s demencí
 • Práce s člověkem se schizofrenií
 • Práce s člověkem s depresí
 • Práce s člověkem s neurózou

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 9964

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Č. akreditace: 2016/0198-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

 • 90% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70% 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!