Metoda validace podle Naomi Feil

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující

Popis kurzu

Tento seminář se zabývá metodou Validace podle Naomi Feil. Jde o komunikaci s lidmi s demencí. Vývoj společnosti v 21. století poukazuje na narůst počtu seniorů. Tento jev výrazným způsobem ovlivňuje pokrok v medicíně, který napomáhá k zachování zdraví, ale ovlivňuje i délku života jedince. Demence patří mezi čtyři nejčastější duševní choroby. Jde o syndrom, který se vyvíjí pozvolně s postupným úbytkem kognitivních poruch, které výrazně způsobují problémy ve společenském a pracovním životě. Tato fakta způsobila zvýšený zájem o zařízení se speciálním režimem. Odborný personál však často selhává v komunikaci se svými klienty. Obsahem semináře je forma komunikace, která napomáhá personálu k lepší identifikaci potřeb seniora s demencí. Seminář seznamuje účastníky s metodami sebepoznání, pomůže jim lépe se orientovat v zátěžových situacích s nemocným. Účastníci získají větší sebejistotu v komunikaci, porozumějí pozadí stavu dezorientace, což výrazně ovlivní frustraci, burn-out efekty, zvýší se spokojenost z práce. U klientů se eliminuje nežádoucí chování a jejich vyšší aktuální potřeby budou pravidelně uspokojovány.

Účastníci se na semináři dozvědí:

  • Validace jako metoda práce se seniory, kteří trpí demencí nebo dezorientací, poukazuje na důležitost porozumění třem základním pilířům této metody a to postojům, teoretickým východiskům a technikám.
  • Stárnutí a demence - poznávací proces stárnutí, principy validizační metody. Vývojová teorie podle Eriksona - ovlivňuje  jednotlivá stádia stárnutí člověka s demencí.
  • Pozadí stavů dezorientace při demenci - faktory, které mají vliv na dezorientaci, charakteristika jednotlivých atributů stavů dezorientace.
  • Fáze dezorientace - charakteristika fází dezorientace po bio-psycho-sociální stránce.
  • Komunikační techniky validace - přehled verbálních a neverbálních technik komunikace a jejich využití při praxi.
  • Rozdíly mezi ostatními přístupy v pečování o seniory s demencí - charakteristika jiných komunikačních přístupů, které se běžně v praxi využívají.

Na tento kurz přímo navazuje Metoda validace podle Naomi Feil - stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace.

Kód kurzu: 9970

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2017/0154-PC/SP/VP/PP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová nebo Mgr. Mária Wirth PhD.

Forma výuky: prezenční

Cena: 2950 Kč bez DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 90% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!