Metoda validace podle Naomi Feil - stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Účastníci se naučí rozeznávat stavy dezorienzace a jejich jednotlivé fáze podle bio-psycho-sociálních charakteristik. Podpoří vlastní empatii, kterou se naučí využívat v kontaktu s klienty. Seznámí se a naučí se využívat verbální a neverbální techniky. Prakticky si jednotlivé techniky vyzkouší.

Jednotlivá témata:

  • technika centrování, co se daří a co ne?
  • východiska a cíle validace, cílová skupina, význam validačního procesu
  • empatie ve validaci
  • kalibrace v komunikaci
  • I. fáze nedostatečné orientace a význam symbolů, verbální techniky k I. fázi
  • II. fáze dezorientace, emoce a potřeby v rozhovoru
  • III. fáze opakujících se pohybů a IV. fáze vegetace, neverbální techniky k IV. fázi

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost absolvování základního kurzu Metoda validace podle Naomi Feil.

Kód kurzu: 9993

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2017/0450-SP/PC/VP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1870 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Tento kurz se koná ve Žďáru nad Sázavou!

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!