Kuchařka individuálního plánování - příprava a první kroky

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na prvotní fáze plánovacího procesu v sociálních službách. Volně navazuje na kurz Základy individuálního plánování. Frekventant si na kurzu prohloubí znalosti z oblasti přípravy na individuální plánování s klientem, zkusí si některé praktické techniky pro první kroky v plánovacím procesu. Kurz je vhodný, jak pro vedoucí pracovníky, tak pro sociální pracovníky, kteří mají nebo budou mít na starosti individuální plánování s klientem. Předávané znalosti pramení z různých teorií v pomáhajících profesích a z letitých zkušeností lektora v přímé práci s klienty. Kurz je vhodný především pro pracovníky z preventivních a poradensky orientovaných služeb.

Jednotlivá témata:

  • teoretické kotvení první fáze individuálního plánování v rámci celého procesu
  • příprava na první kontakt s klientem, definice společného pole práce (klient, pracovník, organizace), cesta klienta a pracovníka
  • zásady pro první kontakt s klientem
  • první kontakty a dohody s klientem
  • zpětná vazba účastníků

Kód kurzu: 99173

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc.Libor Třeška, DiS.

Číslo akreditace: A2019/0225-SP/PC/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!