Krizové situace při práci s klientem SAS a NZDM

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Účelem kurzu je připravit účastníky na krizové situace, které mohou nastat při klientské práci v Sociální službě pro rodiny s dětmi a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, a to jak v terénní, tak v ambulantní formě služby. Jako příklad těchto situací můžeme uvést následující: klient hovoří o sebevraždě; fyzické a slovní napadání pracovníka klientem, práce s klientem, který je ve službě nedobrovolně, klient zažívá něco, co se pracovníka úzce dotýká apod.). Účastníci budou mít na začátku kurzu možnost představit své situace, na které by se chtěli připravit, nebo kterým by se chtěli věnovat, aby to pro ně bylo užitečné. Proces učení bude probíhat nácvikem dovedností skrze modelové situací v malých skupinkách (hnízdech), sdílením zkušeností, rozborem kazuistik atd. Vše s podporou teoretického výkladu.    

Jednotlivá témata:

  • vydefinování krizových situací relevantních pro účastníky
  • nalezení a nácvik individuálních nástrojů pro prevenci krizové situace, čelení krizové situaci a zvládnutí dopadů krizové situace 
  • diskuze, zpětná vazba

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 9932

Lektor: Mgr. Miroslav Juroška

Č. akreditace: A2020/0179-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!