Krizová intervence v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Seznámíme se s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí klienta a jejich řešení v rámci krizové intervence. Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi a posílí kompetence účastníků pracovat s klienty v jednotlivých krizových situacích. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

Jednotlivá témata:

 • teorie krize: definice, typologie, průběh a zvládání krize, rizika a potenciál krize
 • vyrovnávací strategie, patologický vývoj krize
 • trauma, stres, zvládání stresu
 • vymezení, definice a formy krizové intervence
 • základní strategie a praktické postupy v krizových situacích
 • navazování a udržování kontaktu s člověkem v krizi
 • technika adaptivního naslouchání
 • explorativní a supportivní techniky
 • vedení rozhovoru v krizové intervenci
 • práce s emocemi v krizové intervenci
 • psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi
 • základní orientace ve vlastních zdrojích a strategiích zvládání

Kód kurzu: 9914

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: 2015/1105 - PC/SP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků kurzu a lektorů

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!