Krizová intervence v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci - krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb. Cílem kurzu je získání základních kompetencí týkajících se krizové pomoci a orientace v problematice krizové intervence. Účastník získá teoretický základ a osvojí si základní praktické dovednosti k vedení krizově intervenčního rozhovoru. Účastníci se seznámí s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí a jejich řešení v rámci krizové intervence. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

Jednotlivá témata:

 • krize v životě člověka, mýty o krizi, základní pojmy (krize, trauma), zkušenost s krizí
 • spouštěče krize, typologie krizí, průběh krize
 • stres a jeho zvládání, postup při šoku, panice
 • vymezení, definice, principy a formy krizové intervence
 • navazování a udržování kontaktu s člověkem v krizi, technika aktivního naslouchání
 • praktická cvičení
 • práce s emocemi v krizové intervenci
 • kontakty sociální sítě - krizová intervence (LD, KC…)
 • psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi
 • diskuze, dotazy

Kód kurzu: 9914

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: A2019/0994-SP/PC/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2630 Kč

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků kurzu a lektorů

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!