Kazuistiky při komunikaci s rodinou, týmové komunikační nástroje a řešení konfliktních situací v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastník se seznámí a  zdokonalí v komunikaci s rodinou klientů umírajících či nevyléčitelně nemocných. Dále se seznámí s nástroji týmové komunikace a procvičí si komunikaci v konfliktních situacích.

Jednotlivá témata:

  • kazuistiky v komunikaci s rodinou, podpora pozůstalých
  • řešení konfliktních situací při komunikaci s rodinou klienta umírajícího, nevyléčitelně nemocného, řešení konfliktních situací s pozůstalými
  • týmové komunikační nástroje - řešení konfliktních situací v týmu, řešení konfliktních situací mezi kolegy v týmu, rozkol týmu
  • asimilace poznatků a zážitků z praxe účastníků
  • shrnutí a zpětné vazby, závěrečná diskuze, vyhodnocení ožehavých komunikačních témat

Kód kurzu: 99139

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2015/0118-PC/SP/VP

Lektor: Mgr. Michaela Kaňová

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění závěrečného testu na 70%

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!