Jednání s klienty s problémy v chování v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz účastníkům pomůže lépe chápat specifika různých typů klientů a nacházet funkční způsoby při práci s nimi. Obsahem kurzu jsou konkrétní techniky a přístupy, jejichž osvojení může pracovníkovi pomoci lépe zvládat situace, kdy si už s klientem neví rady.Klient pod vlivem návykové látky ( THC, alkohol, stimulační drogy), mlčící klient, nedobrovolný klient, klient v odporu, depresivní klient, suicidální klient, manipulující klient, agresivní klient.

Jednotlivá témata:

  • paradoxy profesionálního pomáhání
  • typologie komplikovaných klientů
  • uživatel drog, práce se závislým klientem
  • mlčící a nedobrovolný klient
  • agresivní klient
  • depresivní klient, suicidální klient
  • manipulující klient, práce s agresí
  • rozbor konkrétních kazuistik

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: 2014/1072-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9999

Lektor : Ing. Mgr. Ivo Vítek

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!