Jak zvládnout obtížné jednání s agresivním klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz přináší lepší porozumění vzniku, průběhu i významu agrese při konfliktních a obtížných jednáních. Absolvent kurzu se seznámí s pravidly jednání, díky nimž lze projevům agrese předcházet a získá návody vedoucí ke snížení agrese při jednání s druhými. Absolvent kurzu se naučí rozlišit typy konfliktů, agresivitu, pasivitu a manipulaci, přehodnotit své strategie jejich zvládání a naučí se efektivnímu řešení zvládání obtížných situací. Osvojí si praktické komunikační dovedností a techniky zvládání agresivního chování, což povede k větší spokojenosti se zvládnutím problémové situace a k lepší duševní pohodě. Získá větší jistotu a připravenost pro práci s náročnými klienty.

Jednotlivá témata:

  • Vymezení agresivního chování, jak se může projevovat, a ujasnění si, proč se lidé chovají agresivně
  • Agresivita, pasivita a manipulace jako každodenní součást mezilidské komunikace – jak na ně reagovat a jak se jim vyhnout ve vlastním chování
  • Strategie tlumení konfliktu - účastníci se naučí akutní projevy agrese vyhodnocovat a vhodně na ně reagovat
  • Práce s emocionalitou v konfliktu
  • Ovládnutí vlastních emocí a posílení sebevědomí
  • Základní psychologické postupy krizové komunikace s rozčilenými a agresivními lidmi
  • Techniky a tipy, které pomáhají snížit agresi a zlost v konfliktu

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 9947

Lektor: Mgr. Martina Havlíková

Č. akreditace: A2020/0472-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Tento kurz je již zaplněn!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!