Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

V sociálních službách se setkáváme s klienty, kteří jsou zasaženi traumatickou událostí, jakou může být těžký úraz, ztráta blízké osoby, nehoda nebo nenadálá přírodní katastrofa. Často tito klienti potřebují naši pomoc. Tento akreditovaný kurz poskytne základní vhled do problematiky traumat. Účastníci se dozvědí, co znamená trauma, jak vzniká, jak může pomoci laik - nepsychiatr, jak s klienty máme jednat a komunikovat, kde pro ně hledat odbornou pomoc. Zvláštní pozornost bude věnována tématům souvisejícím se zpracováním traumatické zkušenosti. Účastníci se seznámí s možnostmi psychiatrické intervence u klientů v těžké krizi, zneužívaných, týraných, zanedbávaných a s klienty, kteří mají zkušenost s katastrofickou událostí. Teorie bude demonstrována na příkladech z praxe.

Jednotlivá témata:

  • zkušenosti účastníků s traumatizovanými jedinci
  • co je to trauma, reakce na trauma a fáze zpracování
  • symptomy traumatu, možnosti intervence, psychiatrická intervence
  • praktická cvičení
  • příklady z praxe

Kód kurzu: 9986

Č. akreditace: A2018/0710-SP/PC

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: MUDr. Zuzana Zůbková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!