Jak na vztek aneb "uklidni se" nefunguje

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz si klade za cíl seznámit jeho frekventanty s problematikou vzteku a agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale aby si také byli vědomi projevů vlastního vzteku a uměli s ním konstruktivně zacházet.

V první části kurzu se účastníci seznámí s příčinami a jednotlivými druhy agresivního chování, dozví se, jaké jsou fáze agresivního chování a jaké situace mohou agresivní chování vyvolat. Účastníci kurzu se současně seznámí s hlavními zásadami prevence agresivního chování.

V navazující praktické části se účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak dobře komunikovat s klientem, který se chová agresivně.

Během celého kurzu bude dostatečný prostor pro reflexi vlastního vzteku a agrese. Účastníci si zmapují, které situace v nich vyvolávají zlost a vztek, naučí se, jak s vlastními negativními pocity pracovat a jak provádět účinnou psychohygienu.

Jednotlivá témata:

  • role vzteku a zlosti v našem životě, stádia agresivního chování
  • efektivní komunikace v jednotlivých stádiích agresivního chování
  • práce s vlastními emocemi, péče o sebe sama
  • praktické zkušenosti, modelové situace vycházející z dotazů účastníků

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 99181

Lektor: Mgr. Nela Mátlová

Č. akreditace: A2020/0182-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!