Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování při práci s lidmi s mentálním postižením. Cílem kurzu je věnovat pozornost přístupu k lidem s mentálním postižením, seznámit účastníky kurzu s východisky pro individualizaci podpory a péče, mimo jiné aktuální legislativní východiska a zákonné ukotvení. Dále se účastníci dovědí, jaké jsou základy procesu individuálního plánování a jeho fáze či jakým způsobem lze provádět mapování potřeb. Nedílnou součástí kurzu je představení metod MAPA a CESTA a nástroje, jenž lze při práci s lidmi s mentálním postižením při poskytování sociální služby využít v praxi včetně názorných ukázek a vyzkoušení některého nástroje. Smyslem celého kurzu je rozšířit vědomosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, ukázat, jak mohou na proces individuálního plánování nahlížet i rozumět důvodům individuálního plánování. Důležitou součástí jsou praktické ukázky, vlastní zapojení účastníků kurzu, podnícení k plánování s člověkem s mentálním postižením, motivace k zavedení nových nástrojů v rámci procesu individuálního plánování tak, aby byla řešena jeho nepříznivá situace.

Jednotlivá témata

  • Základy přístupu k lidem s mentálním postižením
  • Východiska pro individualizaci podpory a péče (legislativa)
  • Proces individuálního plánování
  • Metody a nástroje využitelné při individuálním plánování s lidmi s mentálním postižením

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 99186

Lektor: Mgr. Lenka Kaňovská DiS. nebo Mgr. Jana Tomšová

Č. akreditace: A2020/1200-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!