Individuální plánování pro terénní služby zaměřené na seniory a osoby s postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Tento akreditovaný kurz účastníkům pomůže rozšířit znalostí v problematice individuálního plánování. Pomůže účastníkům porozumět požadavkům, které jsou na pracovníky kladeny v oblasti individuálního plánování s ohledem na Standardy kvality a zákon o sociálních službách. Pozornost bude  věnována specifikům při práci se seniory a osobami s postižením a nácviku technik, které lze pro proces individuálního plánování využít.

Jednotlivá témata:

  • co je a není Individuální plánování, rizika
  • plánování s uživatelem verbálně komunikujícím
  • plánování s nekomunikujícím klientem
  • role a kompetence klíčového pracovníka, předávání informací

Kód kurzu: 9907

Č. akreditace: 2016/1095 - PC/SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr.Jana Kincová Křížková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!