Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky podporující kreativitu a sebepoznání klientů.

Člověk prostřednictvím imaginace může rozvíjet své představy a díky schopnosti sebereflexe se setkává sám se sebou. Imaginující člověk nejprve sám prožívá své vnitřní obrazy a teprve potom je individuálně nebo ve skupině sděluje a reflektuje.

Jednotlivá témata:

  • aktivní imaginace a způsoby ztvárnění
  • postup při použití imaginace v individuální i skupinové práci
  • základní zdroje vzniku imaginativních technik
  • praktické příklady použití imaginace
  • základy katatymně imaginativní psychoterapie
  • standardní motiv základního stupně
  • příklady aplikace imagimace v práci s klienty
  • praktické prezentace programů

Kód kurzu: 99161

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: A2019/0935-SP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

Cena: 2350 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • ústní zkouška
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!