Emoce v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

V tomto kurzu se budeme věnovat emocím, které doprovázejí období umírání a smrti, období životních ztrát. Čeho a proč se lidé na sklonku života obávají, jak to prožívají a jak jim můžeme pomoci. Budeme se snažit porozumět doprovázejícím emocím u nemocných, jejich blízkých. Prostřednictvím sebezkušenosti se s tématy umírání, smrti, ztráty a zármutku setkáte také vy sami. Zároveň se podíváme na zdroje podpory, které mohu být pomocí v tomto náročném životním období našich nemocných, jejich blízkých i nás samých v roli pomáhajících.

Prosíme účastníky, aby při přihlašování se do tohoto kurzu dobře zvážili, zda je pro ně možné věnovat se tématu umírání a smrti také formou sebezkušenosti. Děkujeme.

Jednotlivá témata:

  • sebezkušenost s nosnými tématy - umírání, smrt, ztráta, zármutek...
  • pojmenování základních obav a doprovodných emocí nevyléčitelně nemocných, jejich blízkých a doprovázejících a hledání způsobů jejich pracování
  • hledání a pojmenování základních zdrojů podpory

Kód kurzu: 99138

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2015/0117-PC/SP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!