Emoce v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz se zabývá otázkami vztahujícími se k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající se zaměřením na to, jaké emoce se v tomto období objevují a proč. Budeme sledovat emoce, které prožívá nemocný, jeho blízcí, a také my jako doprovázející a pečující profesionálové. Zároveň si budeme ukazovat způsoby, jak s emocemi můžeme pracovat u nemocných, a také u nás v rámci prevence syndromu vyhoření. 

Prosíme účastníky, aby při přihlašování se do tohoto kurzu dobře zvážili, zda je pro ně možné věnovat se tématu umírání a smrti také formou sebezkušenosti. Děkujeme.

Jednotlivá témata:

  • sebezkušenost s nosnými tématy - umírání, smrt, ztráta, zármutek...
  • pojmenování emocí, se kterými se v období umírání a smrti, v období ztrát, setkáváme.
  • strach jako jedna z významných emocí tohoto období, pojmenování různých strachů, odkud přicházejí, jak jim rozumět a jak je možné se strachem pracovat.
  • strachy ze ztráty spojené se zásadními hodnotami, strach ze ztráty důstojnosti, smyslu bytí, z osamělosti. 
  • zdroje podpory pro nemocného, jeho blízké, ale také pro nás pečující a doprovázející. 

Kód kurzu: 99138

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2019/0236-SP/PC/PP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!