Emoce - koření života

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Náš život je nepřetržitým sledem emocí. Radost i smutek, naděje i zoufalství, zájem, nuda, zhnusení a bezpočet dalších. Emoce dávají rozeznatelnou a nezapomenutelnou chuť našim životům. Provázejí nás ve dnech všedních i výjimečných a jsou to právě ony, které je všedními nebo výjimečnými činí.

Jaký ale mají smysl? Kde se berou a k čemu slouží?

Jak se jimi nenechat ovládat, jak je svobodně prožívat (užívat si je) a jak z nich učinit moudré rádce našeho života? To vše bude tématem kurzu, který Vám tyto otázky odpoví a napoví Vám i jak využívat emoce své i druhých k radosti z naší vzájemné interakce.

Kód kurzu: 99113

Č. akreditace: A2018/0429-SP/PC/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: PhDr. Michal Horák

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!