Důstojnost v nemoci a umírání

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Akreditovaný kurz je určen pro každého, kdo považuje za důležité, aby klientům, které doprovází, byla zachována lidská důstojnost. Je určen pro ty, kteří důstojnost vnímají jako hodnotu lidského života, která se stává velmi křehkou zejména v situaci, kdy se klient stává závislým na pomoci druhého. V kurzu se budeme věnovat definici a porozumění důstojnosti, budeme se věnovat způsobům, jak konkrétně v praxi důstojnost nemocného chránit a respektovat. Jako teoretický základ bude představen model „Důstojnost a starší Evropané“, který rozlišuje čtyři typy důstojnosti. Bude přiblíženo pojetí subjektivního a objektivního charakteru důstojnosti. Cílem kurzu je, aby si účastník dokázal propojit eticko – filozofické pojetí důstojnosti s praktickými kroky. To vše bude doplňováno konkrétními kazuistikami a praktickými zkušenostmi účastníků kurzu.

Jednotlivá témata:

  • Důstojnost, definování a porozumění pojmu, hledání jeho praktického zarámování
  • Důstojnost v kontextu sebehodnoty - potřebuji respektovat sám sebe, abych mohl respektovat a mít v ůctě druhého
  • Postavení důstojnosti do kontrastu nedůstojného přístupu jakožto neporfesionálního chování pečujícího.
  • Co prakticky znamená zachovat nemocnému důstojnost, jak může nemocný zůstat sám sebou a zároveň přijmout závislost na pomoci druhého  a jak mu v tom může pomoci pečující? Co přispívá k tomu, aby mohla být důstojnsot zachována?

Kód kurzu: 99153

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2016/0578-PC/SP/PP

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!