Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Domácí násilí na seniorech a senior jako oběť trestného činu 

Cílová skupina účastníků kurzu 

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz reaguje na vzrůstající fenomén domácího násilí na seniorech a na další trestnou činnost, která se zaměřuje převážně na seniory. Kurz si klade za cíl naučit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří ve výkonu své profese přicházejí do kontaktu se seniorem, který je obětí domácího násilí či jiné trestné činnosti, jak mohou takovému člověku pomoci z jejich situace. V rámci kurzu získají uchazeči informace o tom, jak s obětí komunikovat, jak reagovat na to, když oběť pomoc odmítá, jaké jsou instituce a nástroje pomoci atd. Uchazeči také získají znalost práv oběti trestného činu dle Zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb.

Jednotlivá témata:

  • Seznámení se s problematikou domácího násilí na seniorech (projevy, průběh, reakce oběti atd.) a další trestnou činností páchanou na seniorech.
  • Seznámení se s možnostmi pomoci oběti (komunikace, nástroje pomoci, činnost orgánů činných v trestním řízení, činnost dalších subjektů) + seznámení se s právy a možnostmi oběti dle Zákona o obětech trestných činů.
  • Sdílení zkušeností účastníků.

Lektor: Mgr. Miroslav Juroška

Kód kurzu: 99165

Č. akreditace: A2021/0663-SP/PC/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Forma výuky: prezenční

Cena:  1 650 Kč (cena pro zaměstnance DCHB 1480 Kč)

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • rekapitulace obsahu kurzu

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!