Brexit z pohledu sociální práce

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Na konci ledna 2020 Velká Británie opustila Evropskou unii a tento krok bude mít zcela zásadní vliv na sociální situaci cizinců, tedy i Čechů, žijících ve Velké Británii. 31.12.2020 končí přechodné období, kdy se podmínky pobytu cizinců ve Velké Británii příliš neměnily, a s tímto datem jsou ve zvýšené míře očekávány návraty českých občanů zpět do České republiky. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s novinkami a aktualitami v této oblasti a podat jim ucelený teoretický přehled o tom, na co se zaměřit při sociální práci s lidmi, kteří se budou navracet zpět do ČR, tak, aby jejich znovuzačlenění zpět do českého prostředí bylo co nejúspěšnější a sociální práce co nejefektivnější. Prostor dostane i diskuse nad tématem, praktické cvičení a novinky a k tématu - aktuální v době konání kurzu.

Jednotlivá témata:

  • Brexit – seznámení s pojmem a důsledky pro život cizinců ve VB po 1.1.2021. Informace a aktuality platné v době konání kurzu.
  • Soc. služba Brexit Romodrom o.p.s., Compas Charity (VB) a síť dalších zapojených subjektů, které mapují situaci a podílejí se na řešení situace Čechů po návratu z VB do ČR.
  • Účastníci kurzu si připraví vlastní předpokládaný přehled toho (typy situací a problémů), co typicky musí osoba vracející se po delším pobytu v zahraničí v České republice řešit.
  • Zpětná vazba lektorů na cvičení. Zodpovězení otázek, diskuse.
  • Přehled jednotlivých témat a problémů, se kterými se pracovníci mohou setkat v práci s uživateli sociálních služeb v období těsně před návratem z VB a zejména po návratu z VB. Tipy a doporučení, jak jednotlivé problémy řešit.
  • Specifika sociální práce s Romy, zejména v kontextu návratů z VB.
  • Specifika dalších potencionálních sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených uživatelů služeb v kontextu návratů z VB.

Kód kurzu: 99187

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Bc. Jana Holková

Č. akreditace: A2020/1201-SP/PC

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace obsahu kurzu

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!