Právě pro vás připravujeme nabídku kurzů pro rok 2023 a už se na vás těšíme v našich učebnách.

Aplikovaná krizová intervence - práce s klientem se sebevražednými tendencemi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Kurz se věnuje problematice suicidálního chování, jeho příčinám, průběhu, možnostem detektovat varovné signály. Zaměřuje se na odhalení falešných představ o sebevraždách, na zpracování vztahu pracovníka k nim, reflexi tématu smrti a umírání vůbec. Kromě teoretických východisek přináší základní zásady a postupy intervence v práci se sebevražedným klientem, nabízí příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. Dotýká se etických otázek i legislativního ukotvení daného tématu.

Jednotlivá témata:

  • Krizová intervence - základní východiska
  • Pojem sebevražda
  • Sebevražedné jednání
  • Suicidální klient
  • Komunikace s klientem se sebevražednými tendencemi
  • Legislativní ukotvení

Kurz vede krizová interventka s desetiletou praxí na Lince důvěry.

Kód kurzu: 9901

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Č. akreditace: A2021/0990-SP/PC/PP/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1480 Kč 

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

Jak zaplatit kurzovné

Kurzovné prosím uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 2008247621/0100 (Komerční banka). Jako variabilní symbol používejte kód, který je uveden u každého kurzu.

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. Kurz je potřeba uhradit nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Faktura Vám bude předána na kurzu. Zaměstnanci DCHB platit převodem nemusí.

Děkujeme za Váš zájem!

 
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!