Techniky arteterapie a artefiletiky  v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci v pomáhajících profesích, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat   v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik. Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti  při práci s klientem

Obsah kurzu

  • Základní vymezení pojmu arteterapie, artefiletika, úvod do problematiky
  • Skupinová a individuální arteterapie, uspořádání, průběh hodiny , zákl. informace, různé přístupy v arteterapii.
  • Zážitková práce s vybranými technikami a tématy -  koláž, akvarel, práce s výtvarnou náhodou, interaktivní techniky, imaginace, animace)
  • Práce s vytvořenými výtvarnými artefakty, sdílení procesu tvorby ve skupině,
  • Shrnutí, dotazy, doporučená literatura, informace o možnostech dalšího vzdělávání  v arteterapii a artefiletice

Kód kurzu: 99120

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Hana Formánková

Číslo akreditace: 2015/0518-PC/SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  •  100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!