Techniky arteterapie a artefiletiky  v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci v pomáhajících profesích, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat   v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik. Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti  při práci s klientem

Obsah kurzu

  • Základní vymezení pojmu arteterapie, artefiletika, skupinová a individuální terapie, uspořádání a průběh sezení s klientem/skupinou, různé přístupy v arteterapii
  • Úvod do koláže, seznámení s technikou vytváření koláže na zadané téma, individuální práce se vzniklým artefaktem, využití při práci s klienty, shrnutí a doporučení při práci s koláží
  • Práce s výtvarnou náhodou - asociační čáranice
  • Vybrané techniky v individuální práci, navazování kontaktu, mapování situace klienta
  • Intekaktivní a dialogové techniky
  • Imaginace a její výtvarné zpracování
  • Práce s mandalou

Kód kurzu: 99120

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: RNDr. Roman Vančura nebo Mgr. Hana Formánková

Číslo akreditace: A2019/0789-SP/PC/PP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2470 Kč bez DPH

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  •  90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  •  ústní zkouška

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!